Kuluçkaya Merkezi

Kuluçka Merkezi Nedir?

0 Comments

Dilimize ‘incubator’ kelimesinden çevrilen kuluçka merkezleri; girişimlerin en zor ve en
kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine
ve büyümesine yardımcı olmak için verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar. Yani bir nevi
ilk aşamadaki rehberlikleridir. Sebebine değinecek olursak, girişimciler genellikle tecrübe ve
bilgi eksikliği ile sürece başlamalarından dolayı ilk etaptaki engellerle zor başa çıkarlar. Bu
yüzden girişimlerini dahil etmiş oldukları kuluçka merkezinden rehberlik, mentorluk,
geliştirilebilirlik fikirleri, ofis alanı, network için bazı sosyal imkanlar gibi konularda destek
alırlar.
Ülkemizde kuluçka merkezlerinin düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliğine bakıldığında kuluçka merkezlerinin; “özellikle genç ve yeni işletmeleri
geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği,
mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden
sağlandığı yapılar” olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu şu anlama gelir, girişimcilere
fiziksel imkanlar haricinde danışmanlık ve mentorluk sağlayan yapılar olarak düşünebiliriz.
Kuluçka merkezleri özel yatırımcılar tarafından kurulabileceği gibi akademik veya üniversite
destekli olarak üniversite çatısı altındaki teknoparklarda veya araştırma parklarında da
kurulabilir. Kuluçka merkezleri yalnızca kar amacı elde etmek veya araştırma geliştirme
faaliyetlerinin paylaşılarak yeni ürün ve teknolojiler geliştirilmesi amacıyla veya istihdam
yaratarak ekonomik kalkınmayı desteklemek gibi farklı amaçlarla kurulabilir. Kısaca
bahsettik ve şimdi örnek verecek olursak:
* Minerva (İzmir)
* EntreCom (İzmir)
* ATOM (Ankara)
* Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi (İstanbul)
* Bilkent CyberPark (Ankara)
* İTÜ Çekirdek (İstanbul)

Leave a Comment

Your email address will not be published.