TİİBÖT HAKKINDA

MİSYONUMUZ
Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin hem akademik hem sosyal alanda kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarına aracı olmak ve bu süreçte kişilerin katma değer üreten fikir ve etkinliklerini hayata geçirmesini sağlamaktır.
VİZYONUMUZ
Gerek Türkiye gerek de diğer ülkelerde bireyler arasındaki rekabet algısını ortadan kaldırmak ve kolektivist bir şekilde çalışmalarını sürdürebilecekleri bir ağ haline gelmek şeklindedir.

1 Kasım 2018 tarihinde Türkiye genelinde üniversite öğrencileri için ortak bir çalışma alanı oluşturmak ve bu üniversite öğrencilerinin gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde üniversite öğrencileri için bu çalışma ortamını sağlamaya devam etmekle beraber Türkiye’nin hemen hemen her alanında eşsiz organizasyonlar üretmektedir.

TİİBÖT veya açılımıyla Türkiye’nin Gelişim Topluluğu başlangıçta; Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu olarak kurulmuştur. İsmini kuruluş dönemindeki açılımının baş harflerinden almakta olsa da şu an iktisadi alanlardan psikolojiye, girişimcilikten yazılım geliştirmeye, mimarlıktan tarım teknolojilerine kadar; akademik, sosyal veya kariyere yönelik her alanda etkinlikler ve fikirler üretmektedir.

TEMEL AMACIMIZ

Başta Türkiye olmak üzere KKTC, Azerbaycan ve diğer ülkelerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerini bir araya toplayarak bu öğrencilerin kendilerini gösterebilecekleri ortamları inşa etmektir.

Biz Kimiz?

Türkiye’nin Gelişim Topluluğu TİİBÖT, Türkiye’nin birçok yerinden öğrencileri bir arada buluşturur. TİİBÖT, tüzel olarak bir kimliğe sahip değildir; bunun yerine kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerinin kimliği olur. Türkiye geneli bir çalışma grubu olan TİİBÖT birçok kuruluşla beraber çalışır; destek verir veya destek alır fakat herhangi bir kuruluşa bağımsız olarak çalışmalarına devam eder.

Farklı kültürlerden, farklı disipliner yapılardan farklı bireyleri bir arada buluşturan TİİBÖT farklı alandan birçok kuruluş için de çalışma ve iletişim kanalları oluşturur. Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren gönüllülük esaslı topluluklar ve sivil topluk kuruluşlarını bir araya getiren Sivil Toplum Ağı’nın moderatörü ve katılımcısıdır.