GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

0 Comments

Girişimcilik köşesi: Girişimciliğe giriş 101

Ekosistem Sözlüğü başlığı altında Elif Nazlıgül ve ben Hilal Yazır size bazı terimlerden bahsettik. Peki nedir bu Ekosistem?

Girişimcilik Ekosistemini tanımlamadan önce dilerseniz kimlere girişimci dendiğinden bahsedelim. 

Genel kanıya göre girişimci, risk alıp kendi işini kuran kişidir. Peki bu tanım tamamen doğru mudur? Hayır. Kendi işini kurmak yalnızca şirket açmakla olmaz veyahut şirket açtığınız için hemen bir girişimci olmazsınız. Girişimciliği tanımlarken çok sevdiğim bir cümle vardır: 

“Bir insan, yaptığı işte büyük resmi görebiliyorsa, durumdan vazife çıkarıp yaptığı işi sahipleniyor ve  değişim yaratmak için risk alıyorsa, o insan girişimcidir.”

Ekosistemin bilinen anlamını: belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerdir. Aslında bu tanımın biraz da girişimcilik dünyasına uyarlanmış halinden bahsediyoruz. Girişimcilik ekosistemi; yerel, bölgesel veya ülkesel girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik çevredir. Yani bir bölge ya da ülkeyi ele alalım. Üretken girişimciliği sağlamak için koordine edilmiş ve birbiriyle uyum içinde çalışan aktör ve faktör kümeleri diyebiliriz. 

Girişimcilik ekosistemi dendiğinde konuya ilgisi olanların aklına hemen üç başlık gelir: teknogirişimler, startup’lar ve teknoloji tabanlı girişimler. Elbette ekosistemi bu kadar daraltmış bir küme olarak nitelendiremeyiz. Tekno girişimciliğin insanların aklına ilk gelecek kadar yaygın olmasının sebebi istihdam yaratan bir kaynak olması, verimlilik artışı ve çeşitli inovasyonlardan kaynaklıdır. 

Girişimcilik ekosistemi’nin, her bölgede ve ülkede girişimci faaliyetler için katalizör rolü oynayan dokuz unsuru vardır. Bu unsurlar şunlardır:

1) girişimcilik finansmanı ve finansmana erişim

2) devlet politikaları

3) kamu girişimcilik programları

4) girişimcilik eğitimi

5) araştırma, geliştirme ve teknoloji transferi

6) ticari ve yasal altyapı

7) pazarın açıklığı

8) fiziksel altyapı

9) kültürel ve sosyal normlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.