GESTALT KURAMI

GESTALT KURAMI

0 Comments

Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bu sıkıcı karantina günlerinde keyifler nasıl yerinde olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin bugünkü konumuz ile keyiflerinizin az da olsa yerine geleceğine inanıyorum. Çünkü yazacağım konunun içeriğini pek duymadığınızı hisseder gibiyim. Yeni bilgiler öğrenmek kimin keyfini yerine getirmez ki? Gelin şimdi birlikte gestalt kuramıneymiş öğrenelim.

Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Gestaltizm, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir. Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder.

Ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Gestaltizmin ana prensibi ise zihnin kendi kendine algıladığı şeylerde bir bütünlük görmeye organize etmesidir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı, ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar yayılmıştır. Gestalt kelimesinin Türkçe’de tam anlamıyla bir karşılığı bulunmamaktadır. Dilimizde “bütüncül” olarak kullanılmaktadır. Gestalt bir cümle olsaydı kesinlikle şu cümle olurdu: Bir davranışı parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır. 

Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir. Bir toplum içerisinde insanlar doğar, büyür ve ölürler. Ama toplum süre gider. “Kitap” sözcüğünü “k-i-t-a-p” harflerine böldüğümüz zaman anlamı kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.